Sistem hibrid

Încălzitoarele de apă reprezintă o nouă soluţie tehnică pentru încălzirea apei prin utilizarea surselor de energie curate ecologic: Pentru încălzirea apei se foloseşte energia solară care, cu ajutorul celulelor fotovoltaice, produce curent electric continuu, care încălzeşte apa din acumulator. Soluţia originală o constituie racordarea spiralei de încălzire la panourile fotovoltaice în cadrul căreia nu apar nici-un fel de pierderi de energie electrică şi de aceea instalaţia lucrează cu un randament foarte ridicat, fiind asigurată în acelaşi timp şi protecţia termică şi reglajul sigur al întregului sistem. 
 
Simplitatea şi variabilitatea amplasării panourilor fotovoltaice, funcţionarea fără întreţinere a acestora şi interconectarea foarte simplă cu acumulatorul de apă cu ajutorul unui cablu electric subţire, oferă posibilităţi practic nelimitate de utilizare a instalaţiei în casele familiale şi apartamentele din blocurile de locuinţe, ca şi în obiectivele industriale. 
 
Utilizarea panourilor fotovoltaice pentru încălzirea apei constituie o producţie ecologică de energie electrică, care este consumată integral de către producător. Nu sunt necesare nici-un fel de aprobări de racordare şi nu trebuie cumpărate nici-un fel de instalaţii complementare. Deocamdată reprezintă utilizarea ceea mai efectivă şi fără pierderi a energiei electrice ecologice din panourile fotovoltaice.
 

 
Descrierea tehnică a instalaţiei
Încălzitoarele electrice de apă tip LX ACDC/M şi M+K utilizează pentru încălzirea apei două surse de curent electric. Curentul alternativ (CA) este  de la reţeaua electrică iar curentul continuu (CC) este de la panourile fotovoltaice, care asigură o producţie ecologic curată a apei calde şi economisesc resurse financiare semnificative ale utilizatorului, prin economii de gaze sau de energie electrică din reţea. În plus, modelul M+K are incorporat şi un schimbător de căldură tubular pentru furnizarea căldurii din sursă externă.
 
Încălzitoarele de apă LX ACDC/M şi M+K au o spirală CC universală, care permite utilizarea gamei de puteri A,B,C într-o singură spirală cu ajutorul mutării mecanice a cablului de alimentare pe spirală. Întotdeauna spirala este reglată din fabricaţie la 2kW (8 buc panouri). 
 
Dacă folosiţi un număr mai mic de panouri (4 buc=1,0kW sau 6 buc=1,5kW) este necesară mutarea cablului de alimentare pe contactul aferent. Seria de puteri A=1,0 kW, B=1,5 kW, C=2,0 kW este marcată pe contactul aferent, direct pe spirală. Mutarea cablului de alimentare la contactul corect poate fi efectuată numai de către o persoană instruită !

Încălzitoarele de apă LX ACDC/M şi M+K sunt destinate pentru utilizarea panourilor FV, care au 30 V +- 10% şi 8,3A +- 5% / 1 pentru un panou.
În partea superioară a încălzitorului este amplasat indicatorul de temperatură, care transmite informaţia cu privire la temperatura apei din încălzitorul cu acumulare. Acumulatorul este izolat cu spumă poliuretanică tare, care asigură pierderi termice minime. Instalaţia electrică este amplasată în partea inferioară a încălzitorului, sub o carcasă uşor detaşabilă. Temperatura apei poate fi reglată cu termostatele în intervalul de 0-80 °C conform scalei marcate pe butonul termostatului. Intrarea apei reci este marcată cu culoarea albastră, ieşirea ACM cu culoarea roşie. Toate părţile din oţel sunt protejate împotriva coroziunii prin emailare, piesele de îmbinare sunt metalizate.
            IMAO group | IMAO Republica Cehă| IMAO Slovacia | IMAO Bosna un Herțegovina | IMAO Serbia |IMAO Croația |incalzitor de apa hibrid